• NARAVOSLOVNI DAN – 9.R

  V četrtek, 23. 9. bodo devetošolci imeli naravoslovni dan na temo: Ljubljansko barje. Več o dnevu dejavnosti si lahko preberete v obvestilu.

 • Jesenski športni dan 5. razredov

  V četrtek 23. 9. 2021 bomo izvedli pohod na Sv. Primoža nad Kamnikom za učence vseh 5. razredov. Poskrbite za ustrezno obutev in oblačilo ter dodatno tekočino (voda). Učenci malico dobijo v šoli. Zbor pred šolo je ob 8.10, povratek pa bo okoli 13 ure. Vir: https://www.visitljubljana.com/assets/POI/primoz1.jpg

 • Delavnica – opazovanje netopirjev

  Vse radovedne netopirjevce obveščamo, da se dobimo v torek, 14. 9. 2021 ob 17.55 pred šolo. Srečanje bo predvidoma trajalo do 20.00. Lep pozdrav. Učiteljici Mojca Erlah in Anita Kržan

 • PUH – Glasilo OŠ Matije Čopa Kranj

  Oglejte si PUH na tej povezavi.

 • UČBENIŠKI SKLAD ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

  Osnovna šola Matije Čopa Kranj omogoča učencem, da si iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbeniški komplet za posamezni razred. Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen od učbenikov  poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali zanj, v skladu z 12. členom Pravilnika o učbeniških skladih, plačati odškodnino. Za 1., 2. in 3. razred gradivo v celoti (delovne zvezke in učbenike) brezplačno zagotovi šola. Učencem od 4. do 9. razreda šola zagotovi učbenike iz učbeniškega sklada, delovne zvezke in druga gradiva morate kupiti sami. Učbeniško gradivo za 1. razred bodo učenci prejeli prvi šolski dan (v učilnici), ostali učenci pa zadnji teden v avgustu v šolski knjižnici. Vsi seznami delovnih zvezkov in učbenikov za […]

Arhiv