Delo na daljavo

Navodila za delo na daljavo

  1. Uporaba MS Teams na tablici
  2. Uporaba MS teams na računalniku

Tu lahko najdete različne informacije v zvezi z delom na daljavo.

Delo na daljavo na naši šoli poteka preko navodil naloženih v skupnih mapah na Google Drivu. Do konca zaprtja šol bo to glavni kanal. Če izgubite povezavo, kontaktirajte razrednika in jo obnovite. Učenci za normalno delo potrebujejo računalnike (ali tablice), povezavo z internetom, povezavo do skupne mape z navodili, AAI račun in lastno e-pošto (od 4. – 9.r).

  1. Uporabni linki za delo doma ⭐️ (vključno z brezplačnimi knjigami, interaktivnimi nalogami ipd.) – linke je zbrala ga. Andreja Urbanec, knjižničarka na OŠ Orehek
  2. Kaj je AAI račun in kaj vam omogoča?
  3. Odgovori na vprašanja staršev v zvezi z delom na daljavo.
  4. Kratkočasnice – ideje za preživljanje prostega časa

Tedenski načrt dela za starše in učence