Zaupni telefoni in kontakti

ZAUPNI TELEFONI: 

  • Zaupni telefon Samarijan (brezplačno):  

  • TOM telefon – telefon za otroke in mladostnike (brezplačno):

V PRIMERU NASILJA V DRUŽINI:

  • Društvo za nenasilno komunikacijo – številka za žrtve nasilja: 

tel. št. 031 770 120 (24 ur) ali info@drustvo-dnk.si

  • SOS telefon za žrtve nasilja: 

tel. št. 080 11 55 (vsak dan 12.00–18.00) ali drustvo-sos@drustvo-sos.si

tel. št. 031 699 333 (vsak delovnik med 9.00 in 15.00)

 

 V PRIMERU HUDE NEPOSREDNE OGROŽENOSTI: 

  • Policija – tel. št. 113

 

OSTALE POVEZAVE: 

  • Škrlovec (Dnevni center za mlade in družine v Kranju) v nujnih primerih:

tel. št. 040 190 560 ali skrlovec@gmail.com

  • To sem jaz (Skupnost za mlade z vprašanji, o katerih je lažje pisati kot govoriti): 

Spletna stran: tosemjaz.net