20. Državno tekmovanje Logična pošast – 21. 5. 2022

19. Državno tekmovanje Vzorci – 11. 4. 2022

18. Državno tekmovanje Matemček – 31. 3. 2022

17. Državno tekmovanje Strogo zaupno – 26. 3. 2022

16. Šolsko tekmovanje matematični kenguru za 6. – 9. razred – 17. 3. 2022

15. Šolsko tekmovanje matematični kenguru 1. – 5. razred – 17. 3. 2022

14. Šolsko tekmovanje Strogo zaupno – 11. 3. 2022

13. Rezultati šol. in drž. tekmovanja v programiranju – 13. 1. in 12. 3. 2022

12. Šolsko tekmovanje iz angleščine za 6. razred – 16. 2. 2022

11. Državno tekmovanje v razvedrilni matematiki – 5. 2. 2022

10. Šolsko tekmovanje Vzorci – 7. 1. 2022

9. Rezultati tekmovanja iz zgodovine – 7. 12. 2021

8. Šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki – 3. 12. 2021

7. Šolsko tekmovanje v GEOGRAFIJI – 16. 11. 2021

6. Šolsko tekmovanje v slovenščini – 9. 11. 2021

5. Šolsko tekmovanje BOBER – november 2021

4. Šolsko tekmovanje v znanju slovenščine – CANKARJEVO T. – 9. 11. 2021

3. Šolsko tekmovanje MATEMČEK – 5. 11. 2021

2. Šolsko tekmovanje iz BIOLOGIJE – 20. ¸10. 2021

1. ŠOLSKO TEKMOVANJE V LOGIKI – 23. 9. 2021