Svet zavoda

Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme poročilo o samoevalvaciji, odloča o nadstandardih, obravnava poročila o vzgojni oz. izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah in opravlja druge naloge.

Svet se bo sestal predvidoma trikrat v letu: konec septembra/začetek oktobra, v začetku februarja in konec maja.


ČLANI SVETA ZAVODA (1. 7. 2020 – 30. 6. 2024)

 1. PREDSTAVNIKI STARŠEV:
 • SUZANA BAJROVIĆ
 • JURE LAMPE
 • ROBERT ZLATANOV

 1. PREDSTAVNIKI USTANOVITELJICE:
 • GORAN POPOVIČ
 • ROMAN ŠALAMON
 • MARIN PERKOVIĆ KARADŽA

 1. PREDSTAVNIKI ŠOLE – ZAVODA:
 • ANJA BENEDIK
 • IRENA JENKO
 • JASMINA TIROVIĆ
 • MILKA KERIĆ
 • SIMONA NORČIČ

Poslovnik sveta zavoda

Zapisniki svetov zavoda:

(Visited 196 times, 1 visits today)
Dostopnost