V četrtek, 3. marca 2016, je v dvorani šole potekal Šolski otroški parlament. Udeležili so se ga predstavniki vseh oddelkov od 2. do 9. razreda, skupaj jih je bilo 35.

Letošnja tema je bila Pasti mladostništva. Pogovor je kljub velikemu številu udeležencev in starostni razliki med njimi potekal strpno in kulturno. Učenci so opozorili na različne pasti mladostništva: alkohol, cigarete, najrazličnejše droge, tablete za hujšanje, medsebojne žalitve,nasilje, odvisnost od interneta, telefona, televizije…

Pogovarjali smo se, kako reči ne nekomu, ki ti ponuja cigarete, alkohol, droge. Ugotovili smo, da imajo tu lahko veliko vlogo sošolci in prijatelji. Devetošolci so ugotavljali, da bodo še posebej ranljivi naslednje leto, ko bodo v srednjih šolah iskali nov krog prijateljev. Ena od učenk je poudarila, da se lažje izognejo težavam tisti, ki razmišljajo s svojo glavo in imajo pred sabo jasen cilj kaj si želijo postati. Učenci so izpostavili tudi pomen športa za kakovostno preživljanje prostega časa.

Ob koncu smo potrdili še predstavnike, ki se bodo udeležili Medobčinskega otroškega parlamenta v Kranju.

To so:

  • Neža Perne, 7. b
  • Belmin Bobarić, 8. a
  • Maks Jovanović, 8. b
  • Moja Fekonja, 8. b
  • in Nika Horvat, 9. b