ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT

Otroški parlament je program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Otroke spodbuja k sodelovanju v družbenem življenju in izobraževanju o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlamenti delujejo v obliki razprav, ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem.

Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Ta poteka enkrat letno, v Državnem zboru Republike Slovenije.

Tema Otroškega parlamenta v šolskem letu 2022/23 je DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.

Z mladimi parlamentarci od 5. do 9. razreda se bomo letos pogovarjali:

  • Kaj je duševno zdravje? 

Kako skrbim zase in za svoje duševno zdravje?

Kako ohranjati duševno zdravje?

Kako se izogniti stresu?

Z gibanjem do zdravja.

  • Vpliv okolja na moje duševno zdravje 

Vpliv družine, vrstnikov, šole, medijev, spleta.

  • Moji viri moči 

Načini pomoči – npr. samopomoč …

Kdo vse mi ob stiskah lahko pomaga?

Kaj pričakujemo od staršev, šole, odločevalcev?

Kako ravnati, ko mi sovrstnik zaupa stisko?

Krepitev občutka za solidarnost.

  • Moja samopodoba

Kako vidim sebe?

Kako delujem?

Kako pri sebi in drugih poiščem pozitivne stvari?

  • Stereotipi in predsodki

Kako jih prepoznamo?

Kako jih presegamo?

  • Spremembe za krepitev mojega razvoja 

Kako bi lahko šola pripomogla h krepitvi duševnega zdravja? Aktivni predlogi udeležencev kot npr.  ura športne vzgoje na teden več, učna ura v naravi …

Kaj potrebujem od staršev, šole, odločevalcev?

                                                                                               Klavdija Prosenc in Peter Tratnik

                                                                                                 mentorja šolskega parlamenta

(Visited 151 times, 1 visits today)
Dostopnost