Miselni krožek, nadarjeni

NADARJENI IN MISELNI KROŽEK

Prepoznavanje nadarjenosti poteka vsako leto pri učencih, ki posebej izstopajo po svojih sposobnostih v 4. razredu (lahko pa tudi kasneje). Postopek vodi svetovalna služba. S soglasjem staršev otroka na šoli izvedemo testiranje s strani psihologinje (test splošne inteligentnosti in test besedne ustvarjalnosti) ter prepoznavanje področij nadarjenosti s pomočjo ocenjevalnih lestvic učiteljev. Starši in učenci so o rezultatih individualno seznanjeni. Identificirani učenci prejmejo potrdilo o identifikaciji z navedbo prepoznanih področij nadarjenosti.

Prepoznavanje področij nadarjenosti pa ne sme biti samo sebi namen. Smiselno je, da se učenec na teh področjih dodatno angažira, je aktiven, pridobiva kompetence, poglablja svoje izkušnje in znanje ter razvija vztrajnost, sposobnosti, odnos in delavnost.

Delo z nadarjenimi učenci na šoli poteka v okviru pouka, individualno s posameznim učencem pod mentorstvom učitelja ali v okviru dejavnosti razširjenega programa šole oz. miselnega krožka.

Na šoli spodbujamo k odličnosti in omogočimo razvijanje interesov ter osebnostnih kvalitet pri učencih, ki so bili prepoznani kot nadarjeni, ter učencih, ki v tem postopku niso dosegli meje za identifikacijo, pa kljub temu izkazujejo posebne sposobnosti in interese na posameznih področjih delovanja.

 

Učenci, ki so bili prepoznani kot nadarjeni in so v letih šolanja aktivno delovali, lahko ob zaključku osnovnega šolanja izpolnijo Poročilo učenca o odkritih področjih nadarjenosti, ki ga predložijo ob vpisu v izbrano srednjo šolo.

Želimo vam veliko prijetnih novih izkušenj in uspehov.

(Visited 194 times, 1 visits today)
Dostopnost