Osnovni podatki o šoli

Naslov:

Osnovna šola Matije Čopa Kranj

Ulica Tuga Vidmarja 1
SI-4000 Kranj

e-pošta:  o-mc.kr@guest.arnes.si
tel: +386 04 201 36 60
davčna številka: 93323611
matična številka: 5279976000
transakcijski račun: 01252-6030658252

ravnatelj:

Matija Horvat, tel: +386 04 201 36 61 [matija.horvat@guest.arnes.si]

pomočnica v. d. ravnateljice:

Milena Čuden, tel: +386 04 201 36 62 [milena.cuden@guest.arnes.si]

tajnica VIZ VI:

Andreja Dolenc, tel: +386 04 201 36 60 [andreja.dolenc1@guest.arnes.si]

mobilni telefon za odjavo prehrane: Andreja Dolenc, +386 40 247 263

mobilni telefon za nujna obvestila učiteljicam podaljšanega bivanja: +386 30 371 885

zbornica: 

tel: +386 04 201 36 68

računovodkinja:

Mojca Bolka, tel: +386 04 201 36 63 [mojca.bolka@guest.arnes.si]

obračun položnic:

Milka Kerić, tel: +386 04 201 36 64 [milka.keric@guest.arnes.si]

knjižničarka:

Maja Papler, tel: +386 04 201 36 76 [maja.papler@guest.arnes.si]

šolska svetovalna služba:

vodja informacijske dejavnosti:

Tea Sušnik, tel: +386 04 201 36 75  [tea.susnik@guest.arnes.si]

hišnik:

Mladen Kerić, tel: +386 31 264 676

zobna ambulanta:

dr. Nataša Pavlovič,  tel: +386 04 201 36 69

telovadnica:

Dušan Hribernik, Simona Norčič, tel: +386 04 201 36 74

kuhinja:

Robert Mohorič, tel: +386 04 201 36 71 ali +386 30 700 069