Navodila za uporabo Teamsov

Navodila-za-delo-na-daljavo_učenci_16_10_2020