Učenci, ki se bodo prijavljali v programe, za katere je potrebno opraviti preizkus nadarjenosti oz. spretnosti se za opravljanje preizkusa

prijavijo najkasneje do 2. marca 2022 na šolo, na katero se želijo vpisati. 

Vsi posebni obrazci so na voljo na spletnih straneh ministrstva, v rubriki Povezane storitve.

______________________________________________________________________________

Preizkusi (2021/2022) bodo potekali za naslednje programe:

  • Zobotehnik, na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana, v četrtek, 11. marca 2021, ob 14.30.
  • Fotografski tehnik, na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, v petek, 12. marca 2021, ob 8. uri, trajal bo do 14.00.
  • Tehnik oblikovanja, na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, v soboto, 13. marca 2021, ob 8. uri, trajal bo do 14.00.
  • Umetniška gimnazija – Likovna smer, na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, v petek, 12. marca 2021, ob 8. uri, trajal bo do 14.00.
  • Umetniška gimnazija – Glasbena smer, na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Srednji glasbeni in baletni šoli, v petek, 12. marca 2021, in v soboto, 13. marca 2021, s pričetkom ob 8. 30 do 20. ure.
  • Umetniška gimnazija – Plesna smer, na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana, v plesni dvorani šole, Kardeljeva ploščad 28a, v sredo, 17. marca 2021, ob 9. uri in na  Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Srednji glasbeni in baletni šoli, v petek, 12. marca 2021, in v soboto, 13. marca 2021, s pričetkom ob 8. uri do 20. ure.

Šole bodo kandidatom, ki bodo uspešno opravili preizkus, najkasneje do 26. marca 2021 o tem izdale potrdilo.

Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), morajo šoli, ki izvaja ta programa, najkasneje do 4. marca 2021 posredovati naslednja dokazila:

  1. zdravniško potrdilo
  2. izjavo trenerja
  3. podatke o doseženih športnih rezultatih v zadnjih dveh letih