Učenci in dijaki, prijavljeni na šole oz. programe z omejitvijo vpisa, bodo po predložitvi vseh dokazil sodelovali v izbirnem postopku.

Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 21. junija 2021 tudi vpisani.

Učenci, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo na šolah seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali.

O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 29. junija 2021, do 15. ure.

Če bodo razvrščeni na šolo, na kateri so oddali prijavnico, se bodo tam tudi vpisali. Če pa bodo razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo prijavnico in dokumente dvignili ter jih do

30. junija 2021 (do 14. ure) odnesli na srednjo šolo, na katero bodo razvrščeni, in se tam tudi vpisali.

Merila za vpis v srednje šole

Tabela za izračun točk v primeru omejitve vpisa


Arhiv 2019/2020