Pomemben cilj šole je, da otrokom ponudi aktivnejše oblike in metode dela. S pomočjo teh si otroci intenzivneje razvijajo kognitivne in socialne-čustvene sposobnosti, pozitivno samopodobo in samostojnost. Doseganje teh ciljev v veliki meri omogočajo šole v naravi in tabori. Izvedba posamezne šole v naravi je seveda odvisna od epidemioloških razmer. 

V šolskem letu 2021- 22 načrtujemo:

 RAZRED KRAJ – VSEBINA ČAS
5. – 9. razred CŠOD Planika
vikend za nadarjene
  19. 11.– 21. 11. 2021
3. razred CŠOD Medved naravoslovna šola v naravi   13. 12.– 15. 12. 2021
4. razred Terme Čatež
plavalna šola v naravi
  16. 5.– 20. 5. 2022
5. razred Debeli rtič
plavalna šola v naravi
  22. 11.– 26. 11. 2021
6. razred Marindol
Taborniški dom Marindol ob Kolpi – naravoslovna šola v naravi
20. 9. – 24. 9. 2021
7. razred COŠD Breženka – naravoslovna šola v naravi   31. 1. – 4. 2. 2022
7. 2. – 11. 2. 2022

PLAVALNI TEČAJ
Za učence 3.razredov bomo organizirali 20-urni plavalni tečaj v bazenu na OŠ Jakoba Aljaža Kranj.