IZBIRNI PREDMETI ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO 2021/2022

Vsako leto v maju poteka izbor izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Prijave so aktivne omejen čas. Letos je čas za izbiro med 5. 5. in 16. 5. 2021. Kateri predmeti so na izbiro in vse informacije v zvezi z izbiro, si lahko ogledate na povezavah:

Izbira poteka izključno v elektronski obliki – starši obrazce vidijo ob prijavi v svoj starševski račun e-asistenta. V primeru, da se zaplete, pa morajo starši/učenci pravočasno po e-pošti zaprositi šolsko svetovalno službo za tiskano verzijo prijave. Kako približno izgleda izpolnjevanje elektronskih obrazcev si lahko pogledate v naslednji predstavitvi.


Seznam obveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021


Prijave k  obveznim in neobveznim izbirnim predmetom potekajo vsako leto v mesecu maju za naslednje šolsko leto. Na ta način se oblikujejo skupine in pripravi ustrezen urnik. V šolskem letu 2020/21 bodo neobvezni izbirni predmeti potekali od 4. do 9. razreda, obvezni pa od 7. do 9. razreda.


OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  7. – 9. razred 

Seznanim obveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021 v 7. razredu:

 • filozofija za otroke – kritično mišljenje
 • likovno snovanje I
 • nemščina I
 • obdelava gradiv – les
 • sodobna priprava hrane
 • šport za zdravje
 • urejanje besedil
 • daljnogledi in planeti
 • turistična vzgoja
 • vzgoja za medije – televizija

Seznanim obveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021 v 8. razredu:

 • filozofija za otroke – etična raziskovanja
 • likovno snovanje II
 • nemščina II
 • sodobna priprava hrane
 • izbrani šport – nogomet, odbojka
 • računalniška omrežja
 • poskusi v kemiji
 • daljnogledi in planeti
 • turistična vzgoja
 • vzgoja za medije – televizija

Seznam neobveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021

Seznanim neobveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021 v 1. razredu:

 • prvi tuji jezik – angleščina

Seznanim neobveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021 v 4. razredu:

 • nemščina
 • šport
 • računalništvo
 • tehnika in tehnologija

Seznanim neobveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021 v 5. razredu:

 • nemščina
 • šport
 • računalništvo
 • tehnika in tehnologija

Seznanim neobveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021 v 6. razredu:

 • šport
 • računalništvo

Seznanim obveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021 v 9. razredu:

 • likovno snovanje III
 • nemščina III
 • obdelava gradiv – kovine
 • sodobna priprava hrane
 • šport za sprostitev
 • daljnogledi in planeti
 • turistična vzgoja
 • vzgoja za medije – televizija