O šoli

Osnovna šola Matije Čopa Kranj je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Kranj. Dne 6. 10. 2008 je župan Mestne občine Kranj sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Čopa Kranj (Uradni list RS, št. 81/10). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Matije Čopa je bil sprejet na 6. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 11. 5. 2011 (Uradni list RS, št. 38/11).

(Visited 524 times, 1 visits today)
Dostopnost