Učenci se lahko naročijo na malico in kosilo. Prizadevamo si, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

Malica

  • za učence 1. razreda ob 9.05
  • za učence 2.A razreda ob 9.55 do 10.10
  • za učence od 3. do 9. razreda ob 9.55 do 10.10 v razredu oz. v jedilnici
  • malica v OPB ob 14.50

Kosilo

  • za učence od 1. do 3. razreda od 12.00 do 12.50
  • za učence od 4. do 9. razreda od 12.50 do 14.00

Cena prehrane 

malica 1. r.–9. r 0,90 EUR (določa ministrstvo)
kosilo 1. r.–5. r 3,00 EUR
kosilo 6. r.–9. r 3,30 EUR
malica v OPB 0,50 EUR
kosilo – zunanji uporabniki 4,90 EUR

Odjava prehrane od 7.00 do 8.20 – v tajništvu šole na telefon:
04 201 36 60, 040 247 263 (gospa Andreja Dolenc), po eAsistentu  ali  o-mc.kr@guest.arnes.si

PO 8.20 URI ODJAVA PREHRANE ZA TEKOČI DAN NI VEČ MOGOČA.


KAJ SO ALERGENI?

Alergeni so snovi, ki lahko, čeprav so v izdelku prisotni v le nizkih količinah, izzovejo alergijske reakcije, ki so lahko za nekatere ljudi tudi smrtno nevarne.

  • V šolski kuhinji pripravljamo hrano za zdrave ljudi. V pripravljenih jedeh lahko pride do sledi alergenov v hrani.
  • Če jed vsebuje ime alergena (npr. ribji namaz), ni potrebno alergena posebej označiti.

Seznam alergenov, si lahko preberete na tej povezavi.


SUBVENCIJE

Do subvencije za malico so upravičeni učenci iz tistih družin, pri katerih mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 53% neto povprečne plače v RS.

Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz tistih družin, pri katerih mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 18% neto povprečne plače v RS.

Za več informacij lahko pokličete na tel. 04/20 13 665 (Mojca Gašparić).