Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni z načinom poteka nacionalnih preizkusov znanja. Več o njem pa lahko že takoj izveste iz objavljene knjižice Informacije_učenci, starši_NPZ za leto 2021/2022.

Kot tretji predmet se v 9. razredu poleg NPZ-ja iz matematike in slovenščine piše še GLASBENA UMETNOST.

Potek nacionalnih preizkusov:

  • ČETRTEK, 4. 5. 2023 – SLO (6. in 9. r),
  • PONEDELJEK, 8. 5. 2023 – MAT (6. in 9. r),
  • SREDA, 10. 5. 2023 – GUM (9. r)
    SREDA, 10. 5. 2023 – TJA (6. r)