Svet staršev 2022/23

V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih oddelčnih skupnosti.

Razred

Ime in priimek ČLANA

1. a

DALIBOR ILIJEV

1. B

BELINDA BEJTIĆ

1. C

SAFETA KERIĆ

2. A

DRAGAN SAVANOVIĆ

2. B

NEDELJKA TEŠANOVIĆ

2. C

NADJA OBRULEK

3. A

MARUŠA KOVAČ

3. B

MILENKO PRAČA

4. A

ŽIGA BUKOVAC

4. B

SANDRA BAJDE

5. A

JERNEJA KOPOREC

5. B

BOJANA RADONIĆ

5. C

MATEJA MAROLT

6. A

JURE LAMPE

6. B

VERONIKA KOSEC

6. C

ALEŠ CENTA

7. A

ANDREJA URBANC

7. B

SUZANA BAJROVIĆ

8. A

ROBERT PRODAN

8. B

KSENIJA ZENJILOVSKI

8. C

POLONA LUNAR

9. A

AMELA BEŠKOVIĆ

9. B

ROBERT ZLATANOV

Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2022/23 bo izvoljen na prvem sestanku.

(Visited 224 times, 1 visits today)
Dostopnost