Roditeljski sestanki 1.-9. razreda

Spoštovani starši, vabimo Vas na 1. roditeljski sestanek v šolskem letu 2021/2022. Termin roditeljskega sestanka si lahko ogledate s spodnji tabeli.

Vstop v šolo je možen le z izjavo o izpolnjevanju PCT pogoja in z masko. Če ne morete doma natisniti izjave, jo lahko podpišete pred vstopom v šolo.

Prosimo vas, da se zaradi trenutnih razmer roditeljskega sestanka udeleži le eden od staršev/skrbnikov.   Prosim Vas, da se sestanka zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite predhodno razredniku/razredničarki preko e-Asistenta.

RazredDan in uraSkupni del
6. A, 6. Bponedeljek, 13. 9. 2021, ob 17.30telovadnica
5. A, 5. B, 5. Cponedeljek, 13. 9. 2021, ob 18.30telovadnica
2. A, 2. Btorek, 14. 9. 2021, ob 17. 30telovadnica
9. A, 9. Btorek, 14. 9. 2021, ob 18. 30telovadnica
3. A, 3. Bsreda, 15. 9. 2021, ob 18. 30telovadnica
4. A, 4. B, 4. Csreda, 15. 9. 2021, ob 17. 30telovadnica
8. A, 8. Bčetrtek, 16. 9. 2021, ob 18.30telovadnica
7. A, 7. B, 7. Cčetrtek, 16. 9. 2021, ob 18.30telovadnica
1. A, 1. B, 1. Cponedeljek, 20. 9. 2021, ob 17.30telovadnica